Instrumentatie > Flowmeting

.
   

Flowmeting

Het leverprogramma van Wegman bevat verschillende hoogwaardige typen flowmeters. Deze meters worden over de hele wereld gebruikt in specialistische applicaties. Zowel “Top side” als “Sub sea” meters behoren tot dit programma.


Als tegelijkertijd door een leiding olie, water en gas wordt verpompt is de Multi Phase Flow Meter van Roxar a/s het antwoordt om actueel de olie-, water- en gasfracties nauwkeurig te meten. Scheiding of menging van de stroom is niet nodig.


Vloeistof in een gasdebiet kan met Wet Gas Meter van Roxar a/s actueel en nauwkeurig worden gemeten. Tevens wordt gemeten hoeveel condensaat, formatiewater en -zout met de gasstroom meekomt.


Voor de moeilijke uitdaging, het nauwkeurig meten van affakkelgas, is het enige antwoord de Ultra Sone Flare Flow Meter van Fluenta a/s

 
.  FLUID FLOW UNDER CONTROL
   Beheersing van vloeistof en gasstromen