Instrumentatie > Sampling > Sampling Jiskoot Quality Systems

.
   

Sampling Jiskoot Quality Systems


JISKOOT QUALITY SYSTEMS, is een internationaal leidende fabrikant van nauwkeurige sampling installaties voor de aardolie/aardgas en petrochemische industrie.
Jiskoot heeft meer dan 25 jaar ervaring in het bedenken, ontwerpen, bouwen, testen, installeren en opstarten van sampling en blending installaties voor nagenoeg elke toepassing in de olie-, gas en petrochemische industrie.
Jiskoot Quality Systems is een onderdeel van de Cameron Measurement Systems divisie.
Het Jiskoot programma vindt toepassing bij o.a. sampling van Crude Oil, Wet Gas, LNG, Geraffineerde producten en LPG.
Voor elk van de hieronder omschreven systemen is gedetailleerde documentatie beschikbaar.

Download hier de overzichtsbrochure

Het Jiskoot fast loop sampling systeem

In het fast loop systeem wordt de een deel van de te bemonsteren vloeistofstroom met hoge snelheid door een by-pass gepompt. De hoge snelheid houdt de vloeistofsamenstelling homogeen. Uit deze by pass wordt een monster getrokken. Een fast loop sampler heeft een grote diameter bypass inlaat. Deze methode van bemonsteren is daardoor nauwkeuriger dan de traditionele grab sampling direct vanuit de pijpleiding.

Download

Het Cojetix sampling systeem

Het CoJetix sampling systeem combineert een fast loop bypass systeem met een Jet mix systeem. De vloeistof stroom in de bypass is daardoor volledig homogeen en representeert de werkelijke samenstelling van de vloeistof in de pijleiding.

Download

     

 

In-line samplers

Bij een in line sampler wordt een grab sample probe in de leiding gestoken. De diameter van de leiding bepaald daarbij de insteekdiepte en de lengte van de probe. De getrokken monsters worden vervolgens gevoerd naar sample containers waar het gemonsterde product onder atmosferische druk worden bewaard. Vanuit de sample containers wordt het uiteindelijk analyse monster getrokken. Uitvoering van het systeem kan heel eenvoudig zijn± Sample Probe, Sample controller, sample container. Om echter te voldoen aan de internationale normen met betrekking tot sampling is vaak een meer uitgebreider systeem noodzakelijk.

Download

Jiskoot Gas sampling

Iso kinetisch Gas sampling vindt plaats is een fast by pass loop systeem waarbij de speciaal ontworpen inlaatnozzel voor de fast loop zorg draagt voor een representatieve samenstelling van de gasstroom. Een Gassampler in de fast loop voert de getrokken monsters naar een sample container waarin de druk van het bemonsterde gas gelijk wordt gehouden aan de druk in de hoofdleiding. Vanuit deze constant pressure containers wordt dan het analyse monster getrokken.

Download 

 

IsoFraction LNG sampling systeem.

Het Jiskoot LNG ISO Fraction systeem omvat naast een gassampler ook een systeem waarbij het bemonsterde LNG onder gecontroleerde omstandigheden tot gas wordt verdampt. De temperatuur van aldus verkregen gasfase wordt boven het dauwpunt van de gasvormige komponenten gehouden waarna het gas naar een conventionele gassampler wordt gevoerd.. De uiteindelijk getrokken monster worden opgeslagen in constant pressure containers.

Download

Ook het ontwerpen en leveren van installaties voor Crude oil- en Bunker fuel Oil Blending is een specialiteit van Jiskoot. Deze system worden op klant specificatie ontworpen.

Download hier de brochure voor In-line blending systemen

Download hier de brochure voor Crude oil blending systemen

Download hier de brochure voor Bunker blending systemen


 
.  FLUID FLOW UNDER CONTROL
   Beheersing van vloeistof en gasstromen