Proces apparatuur > Fakkels Flares

.
   

High Pressure Sonic Flare Tips

Daar waar ruimte schaars is en veiligheid voor mens, milieu en apparatuur onder alle proces- en klimatologische omstandigheden gewaarborgd moeten zijn heeft GBA een tweetal High Pressure Sonic Flare tips ontwikkeld.

Op een klein oppervlak, zoals een olie/gas boor- of productieplatform, is de thermische straling afkomstig van verbranding de kritische factor. Om deze thermische straling te reduceren is het van groot belang dat het affakkelproduct optimaal wordt verbrandt. Tevens is de locatie en de richting van de vlam kritisch.  

1. GBA CSF Flare tip

Door het affakkelproduct door een ring (crown) van uitlaten te leiden wordt het over een groter oppervlak afgelaten met een betere menging met de omringde lucht als resultaat. Door vervolgens het affakkelproduct in elke uitlaat door een smalle ringvormige opening te leiden wordt een hogere snelheid verkregen. Dit tezamen met het grotere oppervlak creëert optimale menging met lucht. met een betere verbranding tot resultaat. Betere verbranding verlaagt ook de thermische straling.

Door de hoge mediumsnelheid wordt tevens, eventueel meegekomen, vloeistof geatomiseerd. De vloeistof blijft daardoor lang genoeg “gevangen” om volledig te kunnen verbranden.

Door het grote aantal uitlaten wordt de kans op blokkade van de fakkel geëlimineerd. De hoge mediumsnelheid geeft ook een grotere stabiliteit aan het gas/lucht mengsel. Deze stabiliteit zorgt er voor, tezamen met rondom de tip geplaatste deflectors, dat de wind minder tot geen invloed heeft op de richting van de vlam.

2. GBA VSF Flare tip

De fakkel met variabele spleet is ontworpen om grote variaties in debiet te kunnen verwerken.

De GBA VSF Variable Slot Flare tip heeft dezelfde kenmerken en werking als de CSF flare tip. Echter bij deze tip wordt gebruik gemaakt van slechts één uitlaat. Het variabele gedeelte van deze tip is ondergebracht in de ringvormige opening. Bij een klein debiet is de spleet, waardoor het affakkelproduct de uitlaat verlaat, klein. De spleet wordt traploos groter wordt bij toenemend debiet. Een altijd hoge mediumsnelheid bij het verlaten van de uitlaat wordt hierdoor gewaarborgd.

Download:
GBA General Brochure

     
FLUID FLOW UNDER CONTROL
Beheersing van vloeistof en gasstromen