Proces apparatuur > Fakkels Flares

.
   

Steam & Air Assisted Flares

Vooral gasstromen met lage druk en onverzadigde koolwaterstoffen bevattende gassen hebben de neiging om bij het verbranden roet te veroorzaken.

Omdat in de kern van de vlam een hoge temperatuur heerst worden van de koolwaterstoffen, bij afwezigheid van voldoende zuurstof, kraakproducten en polymeren gevormd. In de vorm van roet worden deze producten zichtbaar. Roetvorming veroorzaakt ook vaak een hoge thermische straling.

Afhankelijk van de fakkelgassamenstelling, de mate waarin roetvorming moet worden voorkomen en het aanwezig zijn van stoom heeft GBA een aantal oplossingen.

1. GCT Flare tip

Stoom toevoeren in het fakkelproduct genereert turbulentie waardoor een betere menging met de omringende lucht ontstaat. Tevens zorgt de stoom voor koeling van de vlam. De kans op kraken en polymerisatie van onverzadigde koolwaterstoffen neemt hierdoor af.

Stoom wordt vanuit een manifold rondom de tip naar stoominjectoren gevoerd. De injectoren staan rondom de fakkeltip geplaatst en injecteren hogedruk stoom onder een axiale hoek rechtstreeks in de vlam. Door de bij deze injectie ontstane turbulentie wordt lucht vanuit de omgeving de vlam ingezogen. Optimale verbranding kan hierdoor plaats kan vinden. Om de menging van de stoom met het af te fakkelen product nog verder te vergroten is een extra stoominjector midden in de uitlaat geplaatst.

.

2. GAJ Flare tip

D Om volledige verbranden verder te garanderen heeft GBA de GAJ flare tip ontwikkeld. Hier wordt vooraf goed met lucht gemengde stoom binnen in de tip in de affakkelstroom gevoed. Met behulp van deze techniek wordt nog meer lucht in de kern van de vlam geleid waardoor een nog betere verbranding ontstaat. Bovendien wordt het geluidsniveau door inwendige injectie sterk gereduceerd.

3. GCT-AJ Flare tip

Voor applicaties waar maximale efficiëntie en maximale reductie van uitstoot vereist is heeft GBA de GCT-AJ flare tip ontwikkeld. Bij deze fakkeltip wordt een combinatie van beide systemen gebruikt. Door een stoom/lucht mengsel in de kern van het affakkelmedium te injecteren en tevens aan de buitenkant hogedruk stoom in de vlam te injecteren wordt optimale turbulentie en menging met lucht gewaarborgd met roetloze verbranding als resultaat.
Bij alle steam assisted flare oplossingen zorgen regelafsluiters ervoor dat de centrale stoominjector altijd als eerste wordt ingezet. Bij vergroting van het affakkelgasdebiet worden dan trapsgewijs de overige stoomtoevoeren geopend. Dit geeft een optimaal stoomverbruik onder elke fakkelomstandigheid. De bij alle typen toegepaste centrale stoominjector, voorkomt dat de vlam binnen in de tip kan branden. Winddeflectoren rondom de tip voorkomen het overhangen van de vlam.

Download:
GBA General Brochure

     
FLUID FLOW UNDER CONTROL
Beheersing van vloeistof en gasstromen